TOTO JE TESTOVACIE PROSTREDIE.

Háčiky a kľučky

Uplynula čakacia lehota
Čakacia lehota je obdobie, počas ktorého nemôžeme vyplatiť žiadny nárok. Ide o interval 3 dní od dohodnutia poistenia v prípade úrazu, 30 dní v prípade ochorenia a 60 dní v prípade odcudzenia a straty. Pri ortopedických operáciách s výnimkou zlomeniny je čakacia lehota 6 mesiacov. Čakacia lehota je nástroj, ktorý obmedzuje špekulatívne uzatváranie poistenia.
Zviera ošetril zmluvný veterinár
Naše poistenie je unikátne v tom, že funguje na rovnakom princípe ako vaše zdravotné. To znamená, že náklady za ošetrenie u veterinára nebudete hradiť vy, ale veterinárovi zaplatíme priamo my. Veterinár musí byť v našej veterinárnej sieti, aby sme mu mohli zaplatiť priamo, pretože naše systémy sú prepojené elektronicky.
Výnimkou je akútna zdravotná situácia, ktorá priamo ohrozuje zviera na živote. V takom prípade umožňujeme, aby zviera ošetril i nezmluvný veterinár, pričom náklady uhradíme priamo vám na základe dokladu, ktorý nám pošlete na e-mailovú adresu info@mojpetexpert.sk.
Poistné je uhradené
Poistné musí byť uhradené, aby sme vám mohli ošetrenie preplatiť bez komplikácií. Môže sa stať, že na to zabudnete, preto vás včas a niekoľkokrát upozorníme, aby bolo možné dať všetko do poriadku.
Zdravotný dotazník je pravdivo vyplnený
Pri dohodnutí poistenia musí byť pravdivo vyplnený zdravotný dotazník zvieraťa.
Nárok na poistné plnenie by mal byť uplatnený do 30 dní
Keď váš maznáčik ochorie, zraní sa, stratí alebo sa stane nejaká ďalšia nepríjemná udalosť, sme tu pre vás, aby sme pomohli s nepríjemnou finančnou stránkou a vy ste sa mohli sústrediť len na svojho miláčika. Náklady na ošetrenie pri ochorení alebo úraze uhradíme hneď veterinárovi. V niektorých situáciách to však nie je možné. Napríklad ste na dovolenke ďaleko od svojho bydliska, vášho psa pichne včela a má búrlivú alergickú reakciu alebo v lese utečie za srnkou. Aj v takýchto situáciách sme tu pre vás, ale potrebujeme, aby ste nás o týchto udalostiach informovali včas, najneskôr do 30 dní. Dôvod je celkom jednoduchý: chceme vám poslať peniaze čo najskôr. Najprv však musíme vykonať likvidačné konanie (to nám ukladá zákon). Čím viac času od vzniknutej udalosti uplynie, tým je naša práca zložitejšia a trvá dlhšie. S veľkým časovým odstupom si aj vy horšie spomeniete, ako to vlastne vtedy v lese bolo...
Poistné plnenie vám môže byť vyplatené iba raz
V poistení domácich maznáčikov vám môžeme vyplatiť iba náhradu reálnej škody, ktorá vznikla v dôsledku poistnej udalosti. To znamená, že keď váš pes alebo vaša mačka ochorie a liečba ochorenia bude stáť napr. 500 Euro, môžeme vám z poistenia vyplatiť maximálne 500 Euro. Nie je rozhodujúce, v koľkých ďalších poisťovniach máte uzavreté poistenie, vždy vám bude uhradená iba skutočná škoda. Je teda zbytočné platiť poistné viacerým poisťovniam, vyberte si iba jednu.
Výška poistného plnenia závisí od zvoleného typu poistenia
Porekadlo „každý pes, iná ves“ platí aj v poistení. Každé psie alebo mačacie plemeno má svoje špecifiká. Pri niektorých plemenách je veľmi vysoká pravdepodobnosť, že zviera postihne choroba, ktorá má veľmi vysoké náklady na liečbu. Preto má každý majiteľ zvieraťa možnosť vybrať si typ poistenia, ktorý mu najlepšie vyhovuje. V každom type poistenia sú uvedené limity maximálneho poistného plnenia, ktoré môžete čerpať počas jedného roku. Napríklad vaša sučka ochorie na rakovinu mliečnych žliaz a veterinárny onkológ vypracuje liečebný plán,ktorý zahŕňa chirurgický zákrok, chemoterapiu a imunoterapiu. Liečba u tohto odborníka je veľmi nákladná, ale prognóza na vyliečenie je dobrá. Vašej sučke môžeme uhradiť liečbu do výšky dohodnutého limitu – napr. pri limite 3.000 Euro za rok, keď liečba trvala dva roky, môžete svojej sučke dopriať liečbu po celý čas za 6.000 Euro.
Od poistného plnenia odpočítame dohodnutú spoluúčasť (od 10 %, min. 25€ za jednu poistnú udalosť)
Spoluúčasť je suma, ktorou sa sami podieľate na úhrade nákladov. Výška spoluúčasti sa začína na 10 % (minimálne 25€) na jednu poistnú udalosť. Keď bude napríklad stáť liečba mačaťa 220 Euro, u veterinára zaplatíte len 25 Euro. Keď bude potrebné vykonať nákladnejšie ošetrenie, napr. za 500 Euro, vaša spoluúčasť bude 50 Euro a my zaplatíme 450 Euro (príklady sú so spoluúčasťou 10 %).
V prípade škodovej udalosti, keď ste vedeli o skutočnostiach, ktoré mohli viesť k jej vzniku, pri úmyselnom konaní
Princípom poistenia je krytie udalostí, ktoré sú neočakávané a náhodné. Nemôžeme uhradiť udalosti, pri ktorých ste mohli predpokladať, že sa stanú.
V prípade porušenia zákona
K tomu nemusíme dodávať nič. Porušovanie zákona rozhodne neakceptujeme.
Pri uvedení nepravdivých, skreslených alebo neúplných informácií
Toto ustanovenie je určené pre prípadných špekulantov. Keď napríklad niekto pri uzavretí poistenia uvedie, že má rok staré mačiatko a pri ošetrení u veterinára vyjde najavo, že mačka má minimálne 12 rokov.
Pri vykonaní zákroku osobou bez príslušného oprávnenia
Áno, aj také prípady sa môžu stať. Takéto situácie, ktoré sú nebezpečné najmä pre vášho maznáčika, sa snažíme eliminovať práve zmluvnou sieťou preverených veterinárov. Ak sa stane nejaký nepríjemný incident u veterinára, určite nám dajte vedieť, aby sme všetko preverili. Nebudeme vás ignorovať.
V prípade, že príčiny vznikli pred začiatkom poistenia
Nemôžeme vám vyplatiť poistné plnenie za liečbu stavu alebo ochorenia, ktoré vzniklo pred začiatkom poistenia, aj keď liečenie sa začalo až počas poistenia. Napríklad váš labrador mal pred pol rokom úraz, pri ktorom si poranil labku. Dnes s ními dete k veterinárovi, pretože stále kríva a labka ho bolí. Veterinár zistí, že má poranené väzy a psíka treba operovať. Ak ste uzavreli poistenie až po úraze psa, nemôžeme vám uhradiť náklady na operáciu, pretože poranenie väzov vzniklo v dôsledku udalosti, ktorá sa stala pred začiatkom poistenia.
V prípade, že je zviera z pochybného zdroja (napr. z množiarne) plnenie poskytneme, pokiaľ bolo zviera pred začiatkom poistenia prehliadnuté veterinárom.
Množiarne určite nechceme podporovať, preto ani zvieratá od týchto chovateľov nechceme poisťovať a hradiť prípadné náklady za ošetrenie. Koho ale podporujeme určite, sú milovníci psov a mačiek, ktorí týmto „úbožiakom“ (týmto myslíme zvieratká) pomahajú a berú si ich do svojej starostlivosti. Trváme na tom, aby pred vstupom do poistenia toto zviera prehliadol veterinár, a to len z dôvodu nastavenia transparentného vzťahu ako z našej tak aj z Vašej strany.
Zodpovedne sa starať o zviera
Nepochybujeme o tom, že sa o svojho zvieracieho kamaráta staráte vzorne. Nezabúdajte však na pravidelnú preventívnu veterinárnu starostlivosť, ako je očkovanie, odčervenie, odstránenie zubného kameňa a podobne. Ak by vášho maznáčika postihla nejaká choroba, proti ktorej má byť očkovaný, náklady na príslušnú liečbu by sme vám nemohli uhradiť.
Ihneď navštíviť veterinára, ak zviera vykazuje klinické príznaky ochorenia alebo zranenia
V prípade akútneho ochorenia alebo úrazu je vždy rozhodujúci čas. Napríklad pri torzii žalúdka (pretočenie žalúdka, ktorým trpia hlavne veľké a obrovské plemená) je úplne rozhodujúci čas, kedy veterinár môže vykonať operáciu, a zachrániť tak vášho psa. Pri alergickej reakcii po bodnutí včelou je takisto nevyhnutné okamžité ošetrenie veterinárom, pretože hrozí anafylaktický šok. Včasnou návštevou predídete vážnejším dôsledkom ochorenia alebo úrazu, a tým, samozrejme, znížite i prípadné náklady na liečbu týchto dôsledkov.
Poskytnúť nám relevantné doklady, ktoré potrebujeme na posúdenie nároku a jeho výšky
Verte, že nie je naším cieľom ani potešením administratívne alebo byrokraticky vás zaťažovať. Na účely posúdenia nároku na poistné plnenie a správne stanovenie jeho výšky však potrebujeme pár podkladov, bez ktorých sa to skrátka nezaobíde. Keď sa vám napríklad stratí pes a polepíte celé mesto plagátmi, radi vám pomôžeme s nákladmi, ale bez dokladu, koľko ste za vylepenie plagátov zaplatili, to nepôjde.

Máte konkrétnu otázku, ktorú sme tu nezodpovedali? Sme k dispozícii na chate alebo na telefónnom čísle +421 232 17 99 55.