TOTO JE TESTOVACIE PROSTREDIE.

Platba za poistenie

Vyhľadanie údajov na platbu

Pre vyhľadanie poistenia zadajte číslo poistenia a na kontrolu aj telefónne číslo, ktoré ste zadali pri jeho vyhotovení. Telefónne číslo zadajte bez kódu krajiny a bez medzier. Ak niektorý z údajov neviete, zavolajte nám na telefónne číslo +421 232 17 99 55.

Ďakujeme! Váš príspevok bol prijatý!
Oops! Pri odosielaní formulára sa vyskytla chyba.

Spôsoby úhrady

Poplatok za poistenie je možné uhradiť bankovým prevodom alebo platobnou kartou. V prípade mesačných platieb odporúčame nastaviť si trvalý príkaz. Ako číslo účtu uveďte SK33 7500 0000 0040 2844 2044 a ako variabilný symbol číslo svojho poistenia.

V prípade, že sa reklamácia bude týkať výhradne platobnej služby, t. j. úhrady poistného prostredníctvom platobných kariet, budú sa vzťahovať na tieto typy reklamácií pravidlá kartových spoločnosti, obchodné podmienky k platobným kartám a reklamačný poriadok banky, ktorá túto platobnú kartu vydala.

Splatnosť a dlhPlatba za poistenie je splatná buď k výročiu zmluvy – ak platíte ročne –, alebo k rovnakému dňu v mesiaci, v ktorom ste si poistenie dohodli. Pred splatnosťou posielame upozornenie (ak nemáte nastavený trvalý príkaz). Ak nechcete toto upozornenie dostávať, napíšte nám na adresu info@mojpetexpert.sk.

Ak platbu nedostaneme k dátumu splatnosti, pošleme vám počas nasledujúcich 30 dní dve upozornenia. Ak počas tohto obdobia dlžnú sumu neuhradíte, nemôžeme v prípade poistnej udalosti automaticky uhradiť platbu veterinárovi a celý proces vybavovania poistnej udalosti sa tak zbytočne zdrží a skomplikuje.