TOTO JE TESTOVACIE PROSTREDIE.

Odporučte do poistenia známeho

Máte vo svojom okolí priateľov alebo známych, ktorí majú domáceho maznáčika a páči sa Vám naša služba? Odporučte nás a získajte zaujímavé odmeny v prípade zjednania pre seba a nového klienta.

Vaše údaje

Na dole uvedený e-mail Vám zašleme údaje s kódom a unikátny odkaz pre Vašich známych a priateľov, aby sme Vám mohli po ich zjednaní zaslať informácie a odmenu. Z praktických dôvodov posielame túto informáciu aj ako SMS.

Odmeny

Vyberte odmenu (informácie o odmenách nájdete tu):

Vygenerovaním zjednávacieho kódu prehlasujem, že som sa zoznámil(a) s podmienkami tohto programu a rozumiem, že program môže byť zo strany PetExpert kedykoľvek zrušený alebo jeho podmienky upravené. O prípadných zmenách budem informovaný e-mailom, ktorého adresu uvádzam. Plné znenie aktuálnych podmienok nájdete tu.
Ďakujeme! Váš príspevok bol prijatý!
Oops! Pri odosielaní formulára sa vyskytla chyba.

Zjednodušené podmienky programu

Toto je prehľad základných podmienok pre uplatňovanie odmien platných od 1.4.2020. Nenahradzuje zmluvné podmienky PetExpert v plnom znení.

Odmeny pro odporúčajúcu osobu

 • Odporúčajúca osoba obdrží za každého odporučeného klienta, ktorý zjedná poistenie prvý krát, odmenu v hodnote 12 € a to vo forme poukazu.
 • Aby sa odmena mohla na odporučenie vzťahovať, musí byť odporučený klient novým klientom spoločnosti PetExpert, vo veku nad 18 rokov a musí splňovať podmienky pre udelenie odmeny.
 • Nie je nutné, aby odporúčajúca osoba bola stávajúcim klientom spoločnosti PetExpert.
 • Aby mal obaja (odporúčajúca osoba aj odporučený klient) nárok na odmenu, bude musieť odporučený klient mať zjednané poistenie po dobu aspoň 30 dní a uhradený poplatok aspoň za jeden mesiac poistenia.
 • Odporučený klient musí zjednať poistenie priamo na webe www.mojpetexpert.sk. Ak táto osoba zjedná poistenie prostredníctvom iného partnera, nebude sa jednať o zjednanie s nárokom na odmenu (príkladom partnera môže byť veterinár).
 • Aby bolo možné ponuku poistenia zdieľať, musí byť odporúčajúca osoba staršia 18 rokov.
 • Odmeny je možné zlučovať, takže pokiaľ odporúčajúca osoba doručí spoločnosti PetExpert väčší počet odporučení s nárokom na odmenu, bude mať nárok na niekoľkonásobnú odmenu obmedzenú stanoveným limitom. Odporúčajúca osoba nesmie získať viac ako 5 odmien behom 24 hodín alebo 25 odmien behom posledných 12 mesiacov alebo odmeny prekračujúce hodnotu 1 032 € behom posledných 12 mesiacov.
 • Odmeny budú odporúčajúcej osobe doručené v deň aktivácie poistenia odporučeným klientom s podmienkou, že takýto nákup nebude odporučeným klientom následne zrušený.
 • Akonáhle odporučený klient poistenie zjedná a aktivuje, odporúčajúca osoba bude e-mailom informovaná o nároku na odmenu.
 • Odmeny budú platné po dobu 3 mesiacov od dátumu vzniku príslušného nároku.
 • PetExpert si vyhradzuje právo kedykoľvek odmietnuť vydanie akejkoľvek odmeny akémukoľvek odporučenému klientovi alebo odporúčajúcej osobe.
 • PetExpert si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predošlého upozornenia zmeniť akékoľvek podmienky tejto ponuky.

Odmeny pro odporučených klientov

 • Odporučený klient získa pri zjednaní svojho prvého poistenia PetExpert poukaz v hodnote 12 € použiteľný na úhradu poplatku za poistenie.
 • Pokiaľ odporučený klient zruší poistenie z vlastnej iniciatívy alebo bude zrušené z dôvodu neúhrady poplatku za poistenie v dobe 12 mesiacov od zjednania a behom tejto doby uplatní poukaz, má PetExpert nárok na náhradu tejto odmeny.
 • Aby mal odporučený klient na odmenu nárok, musí byť novým klientom spoločnosti PetExpert a starší 18 rokov.
 • Odporučený klient musí zjednať poistenie priamo prostredníctvom webu PetExpert. Akékoľvek jednanie cez partnera nezakladá nárok na odmenu.
 • Musí byť uhradený poplatok aspoň za jeden mesiac poistenia.
 • Odmena bude vydaná za 30 dní po zjednaní poistenia učinenom odporučeným klientom a po potvrdení, že nedošlo k zrušeniu platby pri zjednaní.
 • Odmenu odporučeného klienta nemôže nárokovať osoba, ktorá odporučenia učinila.