TOTO JE TESTOVACIE PROSTREDIE.

Změny v ceně pojištění

Naše hodnoty při úpravě ceny

Dobře si uvědomujeme, že při výběru pojištění zvířete hraje roli kromě všeho ostatního i cena. Tu se snažíme a vždy budeme snažit udržet na co nejnižší možné úrovni vzhledem k následujícím hodnotám, které vyznáváme a které ctíme jako náš závazek vůči našim klientům:

  • Neurčujeme klientům, jakého veterináře si vyberou v rámci naší široké sítě pro ošetření svého zvířete. Ta pokrývá malé místní veteriny stejně jako velké, špičkově vybavené kliniky. V támci těchto klinik neurčujeme ceny veterinářů, medikací a úkonů, pokud jsou tyto shodné i pro nepojištěné klienty.
  • Zachováváme průběhu celého života zvířete stejné procento spoluúčasti a neměníme žádné podmínky krytí.
  • Zvířata z pojištění nevylučujeme na základě nemocnosti a tedy čerpání pojistného plnění a mohou v pojištění zůstat po celou dobu života.

Zajímavá fakta

Z našich dat víme, že našim klientům se dostává v průměru o 52 % nákladnější péče než těm nepojištěným a to zejména kvůli využívání lepší a modernější diagnostiky a důsledné a kvalitnější léčby. Mnoho veterinářů si i díky našemu partnerství pořizuje kvalitnější vybavení, které zajistí Vašim čtyřnohým kamarádům lepší péči v případě problému. Významná část veterinářů také navýšila své ceny v průměru o 25% za poslední dva roky.

Kdy cenu upravujeme

Cenu nikdy neupravujeme v průběhu pojistného období, což je vždy jeden rok. Pojistné podmínky nám umožňují změnit cenu na další roční období, pokud o tom klienta informujeme s předstihem. K tomuto kroku nepřistupujeme automaticky a vždy zohledňujeme všechna fakta, která uvádíme výše. Meziroční navýšení se týká malé části klientů. V rámci férovosti kalkulujeme mj. individuální rizikovost zvířete, kdy již máme informace z více pojistných událostí a zdravotní historie. Tyto informace při sjednání nemáme a nepožadujeme.

Je tedy možné automaticky očekávat navýšení poplatku, když máte pojistnou událost? Ne, není to pravidlem. Pokud ale už k navýšení ceny na další období dojde, stanovujeme procentní navýšení velmi pečlivě tak, aby bylo pojištění pro Vás stále velmi výhodnou variantou s ohledem na proběhlé a budoucí možné zdravotní problémy, které mohou vzniknout.

Naopak, pokud pojištění nevyužíváte a Vaše zvíře je zdravé, dáváme Vám po 24 měsících kredit 1.000 Kč, který můžete využít na prevenci nebo související zboží pro Vašeho psa nebo kočku.

Co v případě navýšení

Pokud jsme Vám zaslali informaci o navýšení poplatku za pojištění na další období, máte několik možností. Věříme, že i navýšená cena je stále mnohem výhodnější variantou k tomu hradit účty od veterináře a vzhledem k tomu, že již Vaše zvíře zdravotně známe, budete mít jistotu pojistného plnění mimo naše jasné výluky.

Víme, že někdy okolnosti neumožní volbu dlouhodobě výhodnější varianty a je možné nabídnout alternativy, jak zachovat pojištění:

  • Můžeme Vám připravit individuální kalkulaci jiných variant pojištění pro další období - napište nám e-mail
  • Můžeme Vám připravit kalkulaci stejné varianty pojištění s individuálními podmínkami (např. změna spoluúčasti)

Možná také nevíte o programu doporučení známého do pojištění, díky čemu Vás rádi odměníme příspěvkem na Váš poplatek za pojištění. Máme mnoho klientů, které díky tomu stojí pojištění i přes navýšení méně, než zaplatili předchozí rok. Pro přechodné potíže s úhradou máme možnosti, jak platby posunout a zároveň zachovat zvíře v aktivním pojištění. Určitě nás kontaktujte.