TOTO JE TESTOVACIE PROSTREDIE.

Výhody partnerstva so spoločnosťou PetExpert

Je pre nás dôležité spolupracovať iba so starostlivo vybranými pracoviskami, ktoré vyznávajú naše hodnoty. Naším zámerom je ponúknuť zákazníkom prístup ku kvalitnej modernej diagnostike a k následnej liečbe úrazov i ochorení v rámci úhrad z poistenia v zmluvnej sieti. Výber zodpovedných partnerov dodržiavajúcich jasné a zrozumiteľné pravidlá je predpokladom dlhodobej udržateľnosti poistenia PetExpert. Novo poistené psy a mačky smerujeme, pochopiteľne, do našej siete zmluvných Partnerov.

Proces získania poistného plnenia za poskytnutú starostlivosť je jednoduchý a rýchly. Nezaťažujeme svojich partnerov ani zákazníkov zbytočnou administratívou. Ak je ordinačný systém prepojený s naším, urobí všetku prácu sám. Platbu z poistenia následne prevádzame priamo na bankový účet poskytovateľa starostlivosti.

Vďaka systému poistenia môže poskytovateľ starostlivosti využiť všetko, čo je nevyhnutné na kvalitnú diagnostiku a liečbu zvieraťa bez obmedzení aktuálnych finančných možností zákazníka. Sprístupnenie takejto starostlivosti znamená väčší komfort pre zviera aj pre jeho majiteľa. Podmienkou trvania poistenia je okrem dodržiavania predpísaného liečebného plánu aj dôsledná prevencia. Prevenciu musia vykonávať zmluvní partneri z našej siete a nie je hradená z poistenia. Zákazník môže uzavrieť poistenie cez náš web.

Partneri či záujemcovia môžu kontaktovať zákaznicku linku: +421 232 179 955. Takisto môžete zaslať e-mail na partner@mojpetexpert.sk alebo vyplniť ďalej uvedený formulár:

Ďakujeme. Vašu poznámku sme zaznamenali.
Ospravedlňujeme sa, niečo sa nepodarilo. Prosím zavolajte nám na tel. +421 232 17 99 55.